Archive for the month "June, 2009"

On printing via Blurb’s PDF to Book: Part 2

On printing via Blurb’s PDF to Book: Part 1

Billy at the Ol’ Fishin’ Hole

“Billy”

SoFoBoMo Do-ne

SoFoBoMo update

No Div

No Div (B&W)

Jasper and Hoadley

Jasper, R.I.P.